pronájem hlasování

„Zatáhněte účastníky Vaší konference do interakce…“

Pronájem hlasovacího zařízení


Nabízíme pronájem hlasovacího systému Turning Point, který umožňuje účastníkům konferencí nebo studentům reagovat na různé styly otázek a zadání. Například multiple-choice, alfanumerický, více odpovědí nebo jednoduše – ano, ne. Rozmanitost typů reakcí zvyšuje možnosti komunikace a umožňuje uživatelům snadno položit přednášejícímu otázky elektronicky během interaktivního jednání. Systém nabízí až deset možných odpovědí, je ho možné nastavit tak, aby mohli hlasovat jednotliví účastníci nebo jednotlivé skupiny, a tím proti sobě soupeřit. Lze hlasovat jak anonymně, tak adresně. Možností je opravdu mnoho. Výsledky hlasování lze ihned promítat na jakémkoliv zobrazovači (plátno, monitor). V neposlední řadě, pokud si to klient přeje, lze výsledky hlasování archivovat a vyexportovat v elektronické podobě pro další využití.

Hlasování lze použít pro : vědomostní testy, lékařské kazuistiky, různé průzkumy mínění, školení a soutěže

Vyberte Kategorii