dictionary

Konsekutivní tlumočení
Je vhodné v případě krátkých proslovů nebo při důvěrném jednání. Poté, co řečník pronese jen pár vět, tlumočník obsah přeloží. Je třeba si uvědomit, že při tomto způsobu tlumočení se délka jednání více jak zdvojnásobí.
Pilotní jazyk
Je jazyk jednací nebo-li ten, který je při jednání hlavní. Nejčastěji je to u nás čeština, případně angličtina. Při vícejazyčném tlumočení má zákazník dvě možnosti – může využít české tlumočníky, pakliže je jedním z jednacích jazyků čeština. Pokud čeština mezi tlumočenými jazyky není, je nutné při využití českých tlumočníků počítat s tím, že bude o jednu tlumočnickou kabinu a dva tlumočníky více a v překladu do sluchátek dojde k menšímu zpoždění. Pro názornost – řečník hovoří francouzsky, česko-francouzská kabina tlumočí do češtiny a poté česko-anglická kabina tlumočí do angličtiny. Naproti tomu při využití vícejazyčných tlumočníků (např. kombinace češtiny, angličtiny a francouzštiny) odpadá česká tlumočnická kabina a opět pro názornost – francouzský řečník je ihned tlumočen přímo do jazyka anglického. Tito tlumočníci mají sice vyšší denní sazbu, ale tlumočení je bez výraznějšího zpoždění a zákazník ušetří částku za českou tlumočnickou kabinu a tlumočníky.
Simultánní tlumočení
Je nejčastějším způsobem překladu na vícejazyčných konferencích. Jedná se o překlad slov řečníka v reálném čase nebo jen s minimálním zpožděním. Šetří čas, který by v případě tlumočení konsekutivního byl nejméně dvojnásobný. Poskytujeme služby profesionálních studovaných tlumočníků s mnohaletou praxí. Vyvarujte se tlumočnických služeb za nízkou cenu! Není nic horšího, než tlumočník, který nerozumí danému oboru nebo má mizivé zkušenosti. Je to velmi náročná a zodpovědná práce. Proto jsou potřeba do jedné kabiny vždy dva tlumočníci, kteří se střídají, zpravidla po 10 minutách. Důležité je včasné zaslání podkladů, aby se stihli řádně připravit.
Tlumočnická kabina
Termín tlumočnická kabina ISO 4043 nám sděluje, že se jedná o kabinu splňující závaznou normu International Organization for Standardization, která upravuje standardy při kabinovém tlumočení. Minimální šířka tlumočnické kabiny pro 2 tlumočníky je 1,6m, pro 3 tlumočníky 2,4m a pro 4 tlumočníky 3,2m. Výška i hloubka je shodná u všech třech variant, tedy 1,6m respektive 2m. Norma upravuje také např. přímou viditelnost do sálu, na plátno, řečníka atd. Dále zde nejsou povoleny žádné závěsy nebo posuvné dveře, naopak je nutná kvalitní zvuková izolace a zajištění řádné výměny vzduchu. Nejsou opomenuty ani minimální rozměry pracovní plochy, výška oken nebo to, že tlumočnické kabiny by měly být umístěny 30cm nad podlahou, např. na pódiu. Naše tlumočnické kabiny tyto standardy splňují a dokonce v některých ohledech i předčí! Jsou velmi dobře hodnoceny nejen mezi tlumočníky a jejich profesními organizacemi, ale také vedoucím tlumočníků z Brusselu panem Didier Hespelem.
Tlumočnická technika
Slouží pro simultánní tlumočení, které se uplatní jak při krátké tiskové konferenci, tak při vícedenním jednání. Jedná se o bezdrátové zařízení, sestávající ze sluchátek a voliče kanálů, na kterém si posluchač vybere požadovaný tlumočený jazyk. Pronajímáme nejmodernější zařízení holandského výrobce BOSCH, konkrétně systém Integrus, který je imunní vůči rušení mobilními telefony nebo zářivkami a zvuk přenáší v digitální kvalitě. Abychom našim zákazníkům usnadnili orientaci, účtujeme pouze základní sestavu, která obsahuje vyabaní jedné kabiny, centrální jednotku, infra zářič, vysílač, všechny potřebné kabely, stojany a další vybavení. Dále účtujeme počet požadovaných přijímačů a v případě více jazyků tzv. Další jazyk, který obsahuje vybavení každé další kabiny včetně dalšího příslušenství.

News

05-05-2016
Nový osvětlovací pult Avolite

Nyní už můžeme řídit světla na vaší show opravdu profesionálně. Více info zde.

details »

05-05-2016
pronájem osvětlovacího pultu Stairville

Jeden menší pult pro ovládání světel. Více info zde.

details »
KONFES kongresová technika,s.r.o. - idatabaze.czOzvučování, osvětlování - idatabaze.cz